PV Wąsice

Budowa 3 farm fotowoltaicznych PV Wąsice o mocy 1MW każda Zakres prac obejmuje kompleksową budowę 3 farm fotowoltaicznych o mocy każdej 1MW wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych.

GPO Ciepłe

Kompleksowa budowa stacji elektroenergetycznej GPO Ciepłe Zakres prac obejmował kompleksową budowę stacji w zakresie budowlanym i energetycznym wraz z uruchomieniem i pracami na stacjach ościennych.