Przyłącza do farm fotowoltaicznych w rejonie Koszalina

Wykonanie przyłączy 12 farm fotowoltaicznych każda o mocy około 1MW: Lipnica II, Kępice I, Dębnica Kaszubska I, Dębnica Kaszubska II, Kiedrowice, Linia II, Tuchomie I, Pogorszewo I, Krępa Kaszubska I, Wicko, Malechowo I i Malechowo II