PV Wąsice

Budowa 3 farm fotowoltaicznych PV Wąsice o mocy 1MW każda Zakres prac obejmuje kompleksową budowę 3 farm fotowoltaicznych o mocy każdej 1MW wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych.