Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest ETM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Dane osobowe przetwarzane są:

a) gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

b) w celu wykonania zawartej umowy o obsługę prawną – zgodnie z treścią umowy oraz udzielonym pełnomocnictwem,

c) w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych

d) wówczas, gdy to będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, podmiotom świadczącym usługi wspierające prowadzenie przez Administratora jego działalności oraz organom administracji publicznej w ramach realizacji prawnie określonych obowiązków ciążących na Administratorze.

Dane osobowe przechowywane są w bezpiecznym miejscu przez okres niezbędny dla wykonania zawartej umowy, dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora – przez okres prowadzenia tego marketingu.

Każda osoba fizyczna ma prawo, na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym RODO, do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

d) wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

e) cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile taka zgoda została udzielona, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem,

f) przeniesienia jej danych osobowych. Każdorazowe podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych wymaganych przy zawieraniu umów o świadczenie usług oferowanych przez Administratora jest jednak niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności